Na de Adviescommissiepakket en het Zorginstituut Nederland omarmt nu ook minister Schippers de Nederlandse behandeling van aHUS. De minister neemt het advies van het Zorginstituut over om het middel voor de behandeling van aHUS voorlopig in het basispakket te houden, dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee wil zij de toepassing van de richtlijn van de landelijke werkgroep aHUS en onderzoek naar de kosteneffectiviteit een kans geven. De minister prijst in haar brief de voortvarende aanpak van de beroepsgroep en de patiënten. aHUS Nederland voelt zich hierdoor gesteund in haar strijd voor het toegankelijk houden van de beste beschikbare behandeling. Wij zien het besluit van de minister als een belangrijke erkenning voor de kwetsbare, onzekere positie die aHUS patiënten zelf innemen om een kosteneffectieve behandeling te realiseren. Met veel vertrouwen gaan wij de komende jaren tegemoet!