aHUS Nederland stuurt brief aan de Wetenschappelijke Adviesraad

Stichting aHUS Nederland stuurde vandaag een open brief aan de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad ten behoeve van hun vergadering om maandag 23 mei aanstaande. Deze vergadering is essentieel voor het uiteindelijke advies, omdat het gaat over de kosteneffectiviteit van Eculizumab. Het vermoeden is dat de leden van de WAR niet beschikken over de meest actuele Nederlandse gegevens omdat zij zich moeten baseren op een rapport van de farmaceut. Het is een vermoeden, want de stukken zijn niet openbaar. Echter, een vergelijkbaar rapport van de farmaceut voor hetzelfde medicijn, maar voor een andere ziekte (PNH) werd door de Wetenschappelijke Adviesraad afgedaan als methodologisch onvolledig en onjuist. Dit is bepalend geweest voor het negatieve advies over PNH & Eculizumab dat deze week werd uitgebracht aan de minister.

Waarom is Soliris zo duur?

Nieuws kunnen we dit niet noemen, een artikel in de Belgische krant De Morgen uit 2013. Actueel is het wel. Opvallend is ook het verschil in prijs tussen Nederland en België. België betaalt 250.000 euro per patiënt per jaar. De behandelrichtlijn van het Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboud UMC volgend, komen we in Nederland uit op een bedrag van 138.000 euro per patiënt per jaar. Verder pleit de auteur, in navolging van topwetenschappers Aaron Kesselheim en Jerry Avorn, farma-epidemiologen aan Harvard, ervoor om gebruik te maken van de wetgeving op onteigening van privé-eigendom als het algemeen belang dit vereist. Wanneer te hoge medicijnprijzen de gezondheid van patiënten of de stabiliteit van het zorgsysteem in gevaar brengen, kan de overheid dwanglicenties toepassen. Het patentrecht laat blijkbaar toe dat de overheid een licentie (tijdelijk?) aan een andere producent kan geven die goedkoper kan produceren. Dit lijkt ook een veel sterker en moreel toelaatbaar onderhandelingsuitgangspunt dan over de ruggen/levens van patiënten dreigen een medicijn niet meer te vergoeden. Op z’n minst een verkenning waard!

Nieuw medicijn tegen aHUS naar fase 3 voor goedkeuring in de Verenigde Staten

De Amerikaanse Farmaceut Omeros bracht goed nieuws naar buiten deze week. Zij zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen aHUS. Een welkome concurrentie voor Alexion, die kan helpen om de prijs naar beneden te krijgen. Hun medicijn OMS721 is inmiddels toegelaten tot fase 3 van het toelatingsproces in de Verenigde Staten. Volgens de website van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA – Food and Drug Administration) betekent dit dat er bewijs is geleverd dat het medicijn werkt bij mensen. In fase 3 moet het medicijn vervolgens op grotere groepen mensen worden getest. Meer informatie over de verschillende fasen van het toelatingsproces is hier te vinden. Hoe lang dit proces nog duurt voor daadwerkelijke toelating in de Verenigde Staten en vervolgens in Europa is niet duidelijk te vinden op de website van de FDA. Maar we zoeken het uit. Het is in ieder geval de laatste testfase voordat een aanvraag kan worden gedaan voor toelating. Dus ze zijn dichtbij!