Vergoeding eculizumab verlengd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt dat het contract met farmaceut Alexion verlengd is en dat Eculizumab tot en met december 2025 vergoed blijft.

Wetenschappelijk onderzoek basis voor besluit

Onder de naam CUREiHUS startte het Radboud UMC eind 2016 een onderzoek naar de mogelijkheid om Eculizumab minder intensief te gebruiken dan de fabrikant voorschreef. Door gepast gebruik toe te passen dalen de kosten per patiënt dramatisch. Het was deze aanpak, die het Zorginstituut over de streep trok om de minister positief te adviseren over opname van het medicijn in het basispakket. waarbij ook Stichting aHUS Nederland en belangrijke rol speelde. Wetenschappelijk onderzoek ontbrak echter. Dat is nu anders. De eerste resultaten uit het onderzoek zijn veel belovend. Genoeg onderbouwing voor het ministerie van VWS om de afspraken met Alexion te verlengen en het medicijn in ieder geval tot december 2025 te vergoeden.

“Hiermee krijgen aHUS-patienten in Nederland weer een aantal jaar meer zekerheid dat de enige behandeling die er voor hen is beschikbaar blijft. Stichting aHUS is er trots op hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren, aldus Margreet de Vries, voorzitter Stichting aHUS. “

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *